Competentiecheck

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?

Competentiecheck

Wanneer je al geruime tijd je diploma’s in bezit hebt en jarenlang waardevolle werkervaring hebt opgedaan, is de kans groot dat je competenties hebt ontwikkeld die nog niet officieel zijn erkend.

Bootcamp Academy heeft een uniek programma gecreëerd om juist die competenties te ontdekken: de competentiecheck. Door middel van deze check kun je jouw competenties in kaart laten brengen. Dit kan mogelijk leiden tot een verkort opleidingstraject en het behalen van een diploma dat cruciaal is binnen een organisatie.

Het aantrekkelijke aan de competentiecheck is dat het zowel tijd als geld kan besparen. Afhankelijk van de resultaten kunnen er vrijstellingen worden verleend voor specifieke modules binnen een opleidingstraject.

Het programma

  1. Verzamelen van relevante certificaten en diploma’s
  2. Invullen van de vragenlijst
  3. Beoordeling van de assessor
  4. Gesprek met de assessor
  5. Afronding competentiecheck

1. Verzamelen van relevante certificaten en diploma's

Onze medewerkers bundelen toepasselijke certificaten en diploma’s die relevant zijn voor hun functie. Zorg ervoor dat kopieën van deze documenten worden toegevoegd aan het volledige dossier voor de competentiecheck. Houd er rekening mee dat ontbrekende certificaten of diploma’s niet kunnen worden meegenomen in de uiteindelijke beoordeling.

2. Invullen van de vragenlijst 

Onze competentieanalyse omvat een uitgebreide reeks vragen. Voor elke vraag beoordeelt de medewerker zichzelf op een schaal van 1 tot 5. Een score van 1 geeft aan dat de medewerker geen ervaring heeft in dit aspect. Bij een score van 2 is er beperkte ervaring. Een score van 3 betekent een neutrale positie. Bij een score van 4 heeft de medewerker enige ervaring en bij een score van 5 beschikt de medewerker over aanzienlijke expertise.

Elke vraag vereist een duidelijke toelichting van de medewerker over de redenering achter de gekozen beoordeling. Deze toelichting is van essentieel belang voor de tussenbeoordeling door de beoordelaar.

3. Beoordeling van de assessor

Na het invullen van de vragenlijst stelt de begeleider een voorlopige beoordeling op. Hierbij wordt zowel gekeken naar de huidige functie als naar de toekomstige rol, samen met de antwoorden van de medewerker op de vragenlijst.

4. Gesprek met de assessor

Tijdens de vierde fase volgt een diepgaand gesprek met de begeleider over de ingevulde vragenlijst. De medewerker krijgt aanvullende mondelinge vragen, gebaseerd op de argumentatie achter de gegeven antwoorden. In dit gesprek is het van groot belang dat de begeleider een helder inzicht verkrijgt, aangezien dit leidt tot de uiteindelijke rapportage.

5. Afronding competentiecheck

In de afsluitende fase wordt de definitieve rapportage samengesteld. Deze rapportage legt de verbanden tussen aanwezige competenties en de functie.

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?