Opzetten Lean- Six Sigma Verbeterconcept

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?

Opzetten Lean- Six Sigma Verbeterconcept

Wil je ook het maximale potentieel uit jouw organisatie halen? Succesvolle groei wordt aangedreven door inzet, leiderschap, strategie en proactief handelen. Talrijke omgevingsfactoren hebben invloed op interne ontwikkelingen. Veel organisaties hebben ruimte voor verbetering om de efficiëntie en effectiviteit te optimaliseren. Via de expertise van de consultants bij Bootcamp Academy creëer je optimale kansen voor een doeltreffend Lean – Six Sigma verbetertraject. Wij zijn van mening dat elk verbeterinitiatief uniek is. Klantgerichtheid en maatwerk staan bij ons hoog in het vaandel. Onze consultants gaan doelgericht te werk en betrekken jouw medewerkers actief, waarbij zij een cruciale rol vervullen. Al onze consultants zijn vakexperts die zorgen voor duurzaam resultaat.

Gericht op doelen en motiverend

Pragmatisch, doelgericht en motiverend: onze consultants begrijpen dat samenwerking met jouw interne teams van essentieel belang is. Ons motto luidt dat een uitstekende consultant zich zo snel mogelijk overbodig moet maken. Jouw medewerkers moeten zelfstandig verder kunnen met het behaalde resultaat. Daarom betrekken we de medewerkers actief bij het proces. Vanaf het begin tot het einde zijn onze consultants in staat om analyse-, verbeter- en implementatietrajecten te managen, coachen en adviseren.

Meetbare prestaties

We hechten grote waarde aan het feit dat de door ons voorgestelde Lean – Six Sigma verbetertrajecten daadwerkelijk worden gerealiseerd en verankerd. We zorgen ervoor dat elke stap meetbaar is. Het verbeterconcept moet vooraf SMART worden gedefinieerd. Tijdens de uitvoering houdt de consultant toezicht om te waarborgen dat behaalde resultaten, nieuwe werkwijzen en/of inzet van middelen in lijn blijven met de vooraf gestelde doelen.

Betrokkenheid op de lange termijn

De nazorg vormt het laatste segment van ons traject. Na de voltooiing van de implementatie blijft de consultant nauw betrokken bij jouw verbetertraject. We willen immers zekerstellen dat het gewenste effect wordt bereikt. Onze consultants blijven uiteraard beschikbaar om advies te bieden.

Onze transparante aanpak en no-nonsense houding typeren ons als een onderscheidende speler in de markt!

Het Lean - Six Sigma verbeterconcept

Wij maken het verschil tussen succes en mislukking!

Recente studies tonen aan dat maar liefst 80% van alle verbeterprojecten falen. Dit betekent concreet dat het uiteindelijke resultaat niet overeenkomt met de oorspronkelijke verwachtingen uit de businesscase.

Bij Bootcamp Academy zijn we vastberaden om bij te dragen aan het succes van jouw verbeterproject. We begeleiden je bij het ontwikkelen van een doeltreffend Lean – Six Sigma verbeterconcept en leiden het verbeterproject van begin tot einde. Onze aanpak wordt treffend omschreven als de ‘Resultaat-benadering’, voortgekomen uit jarenlange projectervaring. Onze methodologie staat voor een gefaseerde en resultaatgerichte aanpak, waarbij de belangen van de opdrachtgever altijd centraal staan. Met onze inzet maken we het cruciale verschil tussen succes en falen.

De principes van ons Lean – Six Sigma verbeterconcept kunnen worden opgedeeld in drie essentiële stappen:

  1. Faseren
  2. Beheersen
  3. Beslissen

In al deze stappen hebben we de fundamenten van Lean en Six Sigma geïntegreerd. We benaderen zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ aspecten van verbetering. Een integrale aanpak waarbij medewerkers intensief worden betrokken in het veranderingsproces.

Faseren houdt in dat we de projectactiviteiten logisch en consistent verdelen in stappen om het gewenste resultaat te bereiken. Hierbij zijn drie universele principes van belang: eerst denken, dan doen; plannen en vooruit- en terugdenken; werken van globaal naar specifiek. We hanteren zes projectfasen, van het initiëren van het project tot de nazorgfase. Met andere woorden, van de concepten voor een businesscase tot het overdragen aan de beheersorganisatie.

Beheersen is de tweede stap. Hierbij draait alles om planmatige uitvoering binnen de beschikbare middelen. We onderscheiden controle van het doel (kwaliteit, budget, tijd) en van het proces (organisatie en informatie). Bovendien wordt de laatste jaren ook de ‘R’ van Risico-evaluatie toegevoegd aan dit beheersproces.

Tot slot, Beslissen, gaat over het nemen van afgewogen besluiten op specifieke momenten in elke fase van het project. Deze beslissingen worden goed onderbouwd, op het juiste moment en door de juiste partij genomen, en zijn cruciaal voor het succes van het traject.

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?