Organisatie Audit

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?

Organisatie Audit

Vraag jij je af waar jouw organisatie zich momenteel bevindt? Lukt het niet altijd om je doelen te bereiken? Maak je je zorgen over financiële uitdagingen of de optimale inzet van beschikbare middelen? Het beheersen van alle aspecten binnen je organisatie is een complexe taak. Met de bedrijfsevaluatie van Bootcamp Academy Holland brengen we knelpunten, risico’s en mogelijkheden voor verbetering aan het licht. Dankzij onze uitgebreide ervaring, zowel nationaal als internationaal, kunnen we je op korte termijn voorzien van een scherp inzicht in de stand van zaken binnen jouw organisatie.

1. Intake met de klant

Bootcamp Academy Holland begint het traject naar een organisatie-evaluatie door eerst een verkennend gesprek met de klant te voeren. Een organisatie-evaluatie omvat de kernprocessen van de organisatie.

De bedrijfsomgeving blijft voortdurend veranderen, wat jaarlijks nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Taken evolueren in lijn met deze ontwikkelingen en vereisen voortdurende aanpassingen aan de processen.

Bootcamp Academy Holland hecht er waarde aan dat de cruciale processtappen binnen de organisatie naadloos op elkaar aansluiten. Dit resulteert in verminderde kans op fouten en lagere faalkosten. Wanneer er een mismatch ontstaat, komt de betrouwbaarheid van de dienstverlening (waaronder de kwaliteit) van de organisatie in het gedrang.

Tijdens dit gesprek worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • De visie en missie van de organisatie
 • Huidige en toekomstige marktontwikkelingen
 • De structuur van de huidige organisatie
 • Vaststellen van aandachtsgebieden voor de organisatie-evaluatie
 • Zorgen voor beschikbaarheid van geschikte medewerkers tijdens de evaluatie
 

Dit initiële gesprek vormt de basis voor het optimaliseren van de organisatie.

2. Stappenplan voor de organisatie-audit

Bootcamp Academy Holland heeft een benadering ontwikkeld waarbij de kernactiviteiten centraal staan en tevens de ondersteunende activiteiten worden geëvalueerd. Deze unieke auditmethode biedt binnen een relatief korte tijd een diepgaand inzicht in de mogelijkheden voor verbetering binnen een organisatie.

Fundament voor positieve verandering

Het uitvoeren van een organisatie-evaluatie biedt helder inzicht in de huidige stand van zaken binnen een organisatie. Dit vormt een solide basis voor potentiële verbeterprojecten. Bovendien kan een organisatie-evaluatie fungeren als voorbereiding voor toekomstige certificeringstrajecten. Een organisatie-evaluatie heeft altijd tot doel om de huidige situatie binnen de organisatie te begrijpen en vast te leggen.

Onze aanpak

Alle evaluaties worden uitgevoerd door twee deskundige consultants, waardoor objectiviteit gewaarborgd blijft. Doorgaans neemt een evaluatie slechts één dag in beslag. De duur van de evaluatie hangt natuurlijk af van de omvang van de organisatie. Tijdens de evaluatie richten onze consultants zich op de operationele processen binnen de organisatie. Hierbij worden niet alleen de kernactiviteiten en ondersteunende activiteiten in kaart gebracht, maar ook de communicatie en informatiestromen. Dit kan variëren van een uitgebreide, alomvattende evaluatie tot een specifieke evaluatie van een enkele afdeling.

3. Mogelijke aandachtsgebieden van de audit

Een organisatie-evaluatie kan betrekking hebben op diverse facetten en afdelingen binnen een organisatie, waaronder:

 • Strategisch beleid
 • Operationeel beheer
 • Inkoop Marketing / verkoop
 • Kwaliteitsbeheersysteem
 • Interne klantrelaties
 • Algemeen procesbeheer
 • Voorraadbeheer
 • Informatiebeheer
 • Planning
 • Productieprocessen
 • Magazijnbeheer Human
 • Resource Management
 • Documentstromen
 • Transport
 • Automatisering

 

Elk van deze elementen omvat een reeks vragen. Tijdens de evaluatie worden de direct betrokken medewerkers ondervraagd door onze consultants over hun specifieke bedrijfsprocessen. Op basis van deze beschrijvingen en gestelde vragen ontstaat een alomvattend beeld. De interne processen vormen als rode draad de leidraad van de evaluatie.

Daarnaast kunnen er aanvullende thema’s in de evaluatie worden opgenomen die relevant zijn binnen een specifieke branche of sector. We passen onze aanpak graag aan om aan de unieke behoeften van jouw organisatie te voldoen.

4. Heldere eindrapportage

Bij elke evaluatie staat de order of interne klantvraag centraal. Wij stellen een definitief verslag op waarin de sterke punten en verbeterpunten per afdeling puntsgewijs worden geïdentificeerd. Daarnaast bieden we afsluitende conclusies aan die als voeding dienen voor toekomstige veranderingen. Binnen twee weken is het definitieve verslag beschikbaar. Onze consultants zullen het geheel afsluiten met een mondelinge presentatie.

Heb je hulp nodig bij verbeterinitiatieven?

Met ons verslag heb je een krachtig hulpmiddel om aan de slag te gaan. Bootcamp Academy Holland biedt voldoende richtlijnen in het evaluatieverslag om verbeterinitiatieven te ondernemen. Uiteraard kunnen we ook volledige of gedeeltelijke ondersteuning bieden bij deze verbetertrajecten.

De evaluatie kan zowel in opdracht van de klant zelf als namens derden worden uitgevoerd. Voordat we beginnen met de evaluatie, stellen we bij Bootcamp Academy een gedetailleerde planning op. Op deze manier kan de evaluatie in één of twee dagen worden voltooid.

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?