Opleidingsplan opstellen

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?

Opleidingsplan opstellen

De wereld ondergaat een snelle gedaanteverandering. Technologische vooruitgang heeft de laatste jaren de werkomgeving drastisch veranderd. Veel handmatige taken zijn inmiddels overgenomen door machines, computers en robots. Deze trend zal zich de komende jaren voortzetten en verdere transformaties op de werkvloer teweegbrengen.

Bij elke functie binnen een organisatie rijst de vraag hoe die functie er over drie tot vijf jaar uit zal zien. De snel evoluerende technologieën binnen bedrijven, stijgende werkbelasting en toenemende globalisering versterken de vraag naar educatie en training.

Steeds meer bedrijven beseffen dat een cultuur van ‘levenslang leren’ van essentieel belang is, zowel voor medewerkers als voor de organisatie als geheel. Het optimaal plaatsen van de juiste personen leidt tot hogere rendementen, minder ziekteverzuim en meer gemotiveerde medewerkers. Een strategisch opleidingsplan voor de organisatie draagt hier aanzienlijk aan bij.

Medewerkers zelf realiseren zich eveneens steeds meer dat voortdurende bijscholing middels opleidingen en trainingen van groot belang is. Om deze ontwikkeling verder vorm te geven, gaan steeds meer medewerkers over tot het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

No data was found

We hebben de volgende producten ontwikkeld:

 1. Creëren van een doelgericht strategisch opleidingsplan
 2. Ontwikkelen van afdelingsspecifieke opleidingsplannen Samenstellen van een
 3. Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)

Elk van onze maatwerkproducten in het domein van opleidingsplanning is zorgvuldig afgestemd en voorzien van een helder oogmerk.

1. Opstellen strategisch opleidingsplan

Voor een maximale efficiëntie van een organisatie is het cruciaal dat de diverse processen worden uitgevoerd door gekwalificeerde teamleden. Met voortdurende wijzigingen in deze processen, moeten medewerkers eveneens in de pas blijven lopen met ontwikkelingen. Hieruit volgt de noodzaak voor een verhoogde focus op medewerkerstraining.

Bij het realiseren van een doelgericht strategisch opleidingsplan hanteren we het volgende stappenplan:

Door deze gestructureerde aanpak borgen we dat de organisatie een strategisch opleidingsplan krijgt welke volledig aansluit bij de visie van de organisatie.

 

2. Opstellen opleidingsplan voor een afdeling

Niet elke organisatie maakt direct de keuze voor een overkoepelend strategisch opleidingsplan. De behoefte aan training kan variëren per afdeling. Hiervoor hebben wij een aangepast opleidingsplan ontworpen dat volledig aansluit op de specifieke eisen van de betreffende afdeling.

Bij het creëren van afdelingsspecifieke opleidingsplannen volgen we dit stappenplan:

 • Overleg met afdelingshoofd
 • Identificatie van afdelingsontwikkelingen
 • Inventarisatie van basiscompetenties van het team
 • Vaststellen van trainingsbehoefte
 • Opstellen van het afdelingsspecifieke opleidingsplan
 • Afsluiting en evaluatiegesprek

 

Dankzij onze gestructureerde benadering krijgen deelnemers optimale begeleiding om te zorgen voor een naadloze terugkeer in het arbeidsproces.

 

3. Opstellen van een POP

Wil jij jezelf effectief voorbereiden op wat de toekomst in petto heeft? Creëer dan jouw eigen unieke Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Onze ervaren mentor staat klaar om je te begeleiden bij het opstellen van dit plan op maat, zodat je een optimaal resultaat kunt bereiken.

Bij het vormgeven van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) doorlopen we de volgende fasen:

 • Grondige analyse van huidige status
 • In kaart brengen van gewenste toekomstige situatie
 • Identificeren van verschillen en lacunes
 • Formuleren van meetbare en doelgerichte doelstellingen (SMART)
 • Ontwerpen van het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
 • Afsluitend evaluatiegesprek

 

Onze gestructureerde benadering zorgt ervoor dat deelnemers volledig worden ondersteund bij het opstellen van hun eigen Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?